Om elallergi

Elallergi är ett omdebatterat ämne som fortfarande inte är löst. Det finns människor som påstår sig ha elallergi. Samtidigt som det inte finns någon forskning som kan bevisa att elallergi finns.


Elallergi

Elektromagnetiska fält

De personer som säger att de lider av elallergi klarar inte av att vara nära elektromagnetiska fält (EMF) eller elektromagnetisk strålning. 

Exempel på teknik som en elallergiker inte kan vara i närheten av eller använda är: Mobiltelefoner, kraftledningar, mikrovågsugn och trådlösa datornätverk.

Symptom vid elallergi

Eftersom att det inte finns någon diagnos som heter elallergi kan symptomen vara svåra att beskriva. Det handlar mest om egna upplevelser hos de personer som tror sig ha elallergi.

De symptom som man hör mest om är huvudvärk, illamående, yrsel, stickande känsla i huden och hudrodnad.

När personer, som är överkänsliga mot elektromagnetiska fält, kommer i kontakt med elektricitet är symptomen svaga till en början och försvinner så snart de kommer ifrån elkällan. Ju mer en person med elallergi utsätts för elektromagnetiska fält (EMF), desto kraftigare blir reaktionerna.

Behandling av elallergi

Den främsta behandlingen och den som fungerar bäst är att undvika elektromagnetiska fält.

En behandlingsform som fungerar i hälften av fallen är dental sanering. Detta eftersom kroppen fungerar bättre och får ett starkare immunförsvar om andra belastningar försvinner så som metallförgiftningar i munnen från exempelvis kvicksilver från amalgam.

Andra behandlingsformer som hjälper i vissa fall är kosttillskott, B12-injektioner, massage, akupunktur, kiropraktik, sjukgymnastik och KBT.

Så många är drabbade

I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport från 1998 svarade 1,5 procent av alla Stockholmare att de ansåg sig vara elöverkänsliga. 1999 gjorde en liknande studie fast då över hela landet. Då hade andelen ökat till 3,1 procent som ansåg sig vara elöverkänsliga.

2009, tio år senare, visade Miljöhälsorapporten att 3,2 procent ansåg sig vara elöverkänsliga, alltså ungefär 200 000 svenskar.

Vetenskapligt stöd saknas, men viktigt att lyssna

Det saknas vetenskapligt stöd för samband mellan exponering av elektricitet och symptom. Men samtidigt finns det personer som utan tvivel mår dåligt och har stora besvär när de vistas i närheten av elektrisk utrustning. Hur det än är – om det finns elallergi (elöverkänslighet) eller inte, är det viktigt att personer som söker hjälp för sina problem blir hörda.

Socialstyrelsen har inga specifika rekommendationer vad gäller sjukskrivning för personer med elöverkänslighet eftersom det inte är en medicinsk diagnos. Däremot har de tagit fram allmänna råd för att ge vägledning till vårdpersonal om hur patienter ska bli behandlade och bemötta i vården. Dessutom kan patienter med elallergi sjukskrivas baserat på symptom. Socialstyrelsens allmänna råd.

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear